Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΘΕΣΗ
Stroemstad Tommy του Ragnar ArnfinnΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος)
Κανάκη Βαρβάρα του ΣτυλιανούΑντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νουσα Σύμβουλος (μέλος)
Κανάκη Ελευθερία του ΣτυλιανούΣύμβουλος (μέλος)
Banu Manuela-Georgeta του MihaiΣύμβουλος (μέλος)
Liodden Ηalvor του KareΣύμβουλος (μέλος)
Scroll to Top